Jesteś tutaj

Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.  stan epidemii, Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie, minimalizując bezpośrednią obsługę interesantów, przyjmuje klientów wyłącznie w sprawach pilnych
i wymagających osobistego stawiennictwa, tj. rejestracja zgonów i urodzeń ( do USC wchodzi tylko osoba zgłaszająca).

Ustalone wcześniej śluby cywilne, które mają być zawarte w lokalu USC w Augustowie, odbywać się będą planowo, jednak w ograniczonym składzie. Z uwagi na bezpieczeństwo, do Urzędu Stanu Cywilnego w dniu ślubu, zapraszamy Państwa Młodych i Świadków oraz dla upamiętnienia ślubu, osobę która wykona zdjęcia (łącznie maksymalnie 5 osób, wszyscy z zachowaniem rygorów sanitarnych). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ( tel. 87 6434238, tel. kom. 532343870).

W sprawach zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych, tut. Urząd będzie przyjmował zapewnienia i wydawał zaświadczenia od dnia 15.04.2020 r.

Udzielanie ślubów poza lokalem USC zostaje zawieszone do odwołania.        

Oświadczenia o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej, należy składać osobiście w USC.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska należy złożyć drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

            Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz poczty tradycyjnej lub na Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60.

            Dodatkowe informacje dotyczące zakresu działania USC, udzielane są drogą telefoniczną i mailową (USC@urzad.augustow.pl lub tel. 87 6434238, tel. kom. 532343870)

 

                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                   Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                          Mirosław Karolczuk