Jesteś tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z zarządzeniem nr 240/15 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 21 grudnia 2015r. informujemy o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2016r. w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

LINKI