Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu materiałów dotyczących mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2718/2, obręb. 2.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od dnia 2 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. są wyłożone do publicznego wglądu materiały dotyczące przejęcia na rzecz mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2718/2 o pow. 0,0466 ha, położonej w Augustowie, obręb 2.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia mogą codziennie w godzinach pracy Urzędu uzyskać informacje oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Ww. materiały są wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój numer 303.

 

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_bma-29-04-2022.pdf170.26 KB