Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) informujemy, że od 25 maja 2020 r. Urząd Miejski w Augustowie wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi klientów:

- od 25  maja 2020 r. otwarta zostaje kasa w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w godzinach od 8.00 do 14.00.

- od 25  maja 2020 r. klienci będą obsługiwani również w pomieszczeniach wydziałów urzędu, pojedynczo w związku z koniecznością zachowania odstępów min.1,5 m pomiędzy klientem
a pracownikami Urzędu,

- wejście do budynku Urzędu (przy ul. 3 Maja 60) będzie odbywało się tylko głównym wejściem od strony ul. 3 Maja, gdzie osoby zainteresowane uzyskają informację o zasadach obsługi klienta,   

- osoby wchodzące do urzędu będą zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką itp.), dezynfekcji rąk lub używania jednorazowych rękawiczek,

- pracownicy bezpośrednio obsługujący klienta zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,

- klientów uprzejmie prosimy o stosowanie się do wskazówek pracowników urzędu,

- klientów, którzy będą oczekiwać na wejście do wydziału, prosimy o zachowanie odstępu od innych oczekujących w odległości min. 1,5 metra,

- Urząd zachęca mieszkańców do załatwiania spraw w formie telefonicznej (87) 643-42-10, za pośrednictwem  poczty elektronicznej urzad.miejski@urzad.augustow.pl, poprzez elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia,

- podajemy link do wykazu kontaktów telefonicznych i adresów e-mail oraz przydatnych druków i formularzy: druki