Jesteś tutaj

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodez. 849 położonej przy ul. Śródmieście 29

Informacja

Burmistrza Miasta Augustowa

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 9 lipca 2020 r.  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul. Śródmieście 29, oznaczonej Nr geodez. 849 o pow. 0, 6909 ha, objętej księgą wieczystą Nr Su1A/00013521/8.

Powodem odwołania przetargu jest niedotrzymanie warunków wynikających  z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).  

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Augustów, 9 czerwca 2020 r.

Burmistrza Miasta Augustowa

PLIKI