Jesteś tutaj

Odszedł profesor Andrzej Strumiłło

Prof. Andrzej Strumiłło urodził się w 1927 r. w Wilnie, a od początku lat 80. mieszkał w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie.             

Andrzej Strumiłło był twórcą o olbrzymim i różnorodnym dorobku artystycznym. Efektem działań twórczych artysty jest wiele tomów poezji oraz liczne książki o przyrodzie i kulturze. Jako podsumowanie podróży artystycznych stworzył cykle rysunkowe i fotograficzne. Zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów kultury materialnej Dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wraz z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą był również pomysłodawcą „Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego” - zbioru esejów dwudziestu autorów z Polski, Litwy i Białorusi odwołujących się do tradycji i dziedzictwa Księstwa Litewskiego wydanej w 2009 r. W 2014 ukazał się album monograficzny "Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna", prezentujący dorobek Judela Rotsztejna, fotografa działającego w Augustowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Andrzej Strumiłło był również autorem koncepcji i układu graficznego albumu. Autor m.in. „Factum Est”, „Tajgi. Zbioru refleksji i fotografii”, „Summa”, „Fragmenty”, „Dom”, 3 zbiorów poezji „Moje”, „Jak”, „Ja”

Otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia m.in. był honorowym obywatelem Suwałk i honorowym ambasadorem województwa podlaskiego. Otrzymał również odznaczenie ministra kultury - złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a rok 2017 został przez Sejmik Województwa Podlaskiego ogłoszony rokiem artysty.