Jesteś tutaj

Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 czerwca 2021 r. (wtorek)  o godz. 15.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Tomasza Dobkowskiego.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca

                                                                    Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                       (-) Alicja Dobrowolska