Jesteś tutaj

Nowy sprzęt w OSP Augustów Lipowiec

W Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec odbyły się uroczystości przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego zakupionego ze środków Fundacji Banku PKO oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W uroczystościach wzięli udział Michał Wiśniewski - Wiceminister Obrony Narodowej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej polskiej - Kazimierz Gwiazdowski, a także przedstawiciele samorządów na czele z Mirosławem Karolczukiem - Burmistrzem Augustowa oraz Pawłem Wnukowskim - Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, który podczas uroczystości wręczył symboliczny czek z dotacją przyznaną przez Województwo Podlaskie.   


Bezpieczeństwo mieszkańców

 

Nowy sprzęt w miejskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Strażacy-ratownicy zostali doposażeni w Bezzałogowy Statek Powietrzny wyposażony w kamerę termowizyjną, dzięki której działania poszukiwawczo–ratownicze będą jeszcze skuteczniejsze. Zakupiono także węże tłoczne, sprzęt burzący, narzędzia akumulatorowe, środki ochrony osobistej strażaka (ubrania specjalne, hełmy ratownicze, buty, rękawice), plecak medyczny oraz deskę ratowniczą. Całość zakupów opiewa na kwotę 90 000,00 zł. Zakupiony sprzęt poprawi bezpieczeństwo strażaków na służbie i usprawni działania ratownicze.

- Cieszę się z każdych środków, które otrzymuje nasze OSP Augustów-Lipowiec. Lepsze wyposażenie strażaków, to większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję naszym druhom za służbę i życzę tylu powrotów, co wyjazdów - powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.


Cenne wsparcie

 

W Strażackich uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele władz Państwowych: Michał Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Mierzyński - reprezentujący Fundację PKO Banku Polskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych: m.in. Burmistrz Augustowa - Mirosław Karolczuk oraz Radny Wojewódzki - Paweł Wnukowski, który przy tej okazji wręczył OSP Augustów-Lipowiec czek na kwotę 10000 zł, którymi naszą jednostkę wsparło Województwo Podlaskie.

- Bezpieczeństwo to zakontraktowane samoloty, to polskie wojsko, ale bezpieczeństwo to również Wy - ochotnicy strażacy. To Wy strażacy jesteście zawsze na miejscu wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia. To Wy często z narażeniem własnego życia, ratujecie czyjeś życie lub mienie. Dziękuję Wam za tą służbę! I życzę, by ten sprzęt służył tylko podczas ćwiczeń - powiedział Wiceminister Obrony Narodowej Michał Wiśniewski.

Na uroczystość przybyli również przedstawiciele jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Augustów. Wydarzenie uświetnił występ Augustowskiej Orkiestry Dętej. Zgromadzeni mieszkańcy wzięli udział w pikniku służb zorganizowanym na terenie remizy strażackiej. Prezes jednostki składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, osobom którym na sercu leży bezpieczeństwo mieszkańców grodu nad Nettą.

 

GALERIA