Jesteś tutaj

Nagrody i stypendia dla wybitnie utalentowanych artystycznie mieszkańców Augustowa

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w czwartek, 10 sierpnia po raz pierwszy w historii Augustowa przyznane zostały nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Augustowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Laureatami nagród i stypendiów zostały osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, które swoją wytężoną pracą wnoszą istotny wkład w rozwój życia kulturalnego Augustowa.
 
Mając na uwadze znaczenie kultury i jej ogromny wpływ na rozwój lokalnej społeczności, Rada Miejska w Augustowie ustanowiła w maju 2017 r. nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, które będą wspierać rozwój talentów lokalnych twórców.
 
– Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w historii Augustowa honorujemy lokalnych twórców: muzyków, pisarzy, artystów – mówi burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Sukcesy naszych mieszkańców to ogromny powód do radości, ponieważ to utalentowani augustowianie są najlepszą wizytówką naszego miasta w kraju i za granicą. Przyznane dzisiaj nagrody i stypendia mają być dla nich dodatkową motywacją do dalszego rozwoju. Wierzę, że to wsparcie finansowe będzie wpływać na podnoszenie jakości pracy lokalnych artystów i umożliwi im dalsze rozsławianie Augustowa podczas różnorodnych konkursów – podkreślił burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
 
Wnioski o przyznanie nagród i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej można było składać do 5 czerwca 2017 r. Wpłynęło siedem wniosków (3 wnioski o przyznanie nagród i 4 wnioski o przyznanie stypendiów). Zgłoszenia były oceniane przez niezależną komisję konkursową w składzie: Anna Jastrzębska, dyrektor APK (przewodnicząca), Tomasz Bukłaho, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i inicjator ustanowienia nagród i stypendiów za działalność artystyczną, Krzysztof Smoleński oraz Lucyna Jakubiak-Poręba – przedstawiciele środowiska twórczego Augustowa. 
 
Nagrodę za całokształt działalności kulturalnej w kwocie 3000 zł otrzymała Halina Poźniakowska, twórczyni i instruktorka Zespołu Tańca Ludowego ,,Bystry”, która od wielu lat popularyzuje folklor augustowski i region augustowsko-suwalski. Zespół ,,Bystry” pod kierownictwem Haliny Poźniakowskiej był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach folklorystycznych, m. in. uzyskał tytuł Najlepszy z Najlepszych na VII Międzynarodowym Festiwalu Bałkan Folk Fest 2013 w Kiten w Bułgarii. Laureatka nagrody, Halina Poźniakowska jest osobą niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz kultury regionalnej, a także w edukację artystyczną dzieci i młodzieży.
 
Nagrodę za osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w 2016 r. w kwocie 1000 zł otrzymał Szymon Teżewski, autor debiutanckiej powieści ,,Eteromanka”. Szymon Teżewski jest zwycięzcą VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Tutaj jestem” (2016) organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i został nominowany do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2016 roku. Akcja powieści „Eteromanka” toczy się w przedwojennym Augustowie, którego realia autor odtworzył z dużą dokładnością. 
 
Kolejną laureatką nagrody i jednocześnie stypendystką w dziedzinie muzyki została Karolina Kuśmierz. Młoda pianistka otrzymała nagrodę za osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w kwocie 1000 zł, jak również uzyskała I miejsce na liście rankingowej stypendystów uzyskując stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w kwocie 1000 zł miesięcznie. Dorobek artystyczny Karoliny Kuśmierz, mimo młodego wieku, jest przeogromny. Jest laureatką kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Jednym z największych dotychczasowych sukcesów Karoliny Kuśmierz jest zdobycie Grand Prix podczas IV Międzynarodowego Konkursu „OLIMPO MUSICALE” na Litwie. Karolina Kuśmierz jest także stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim programie stypendialnym w ramach stypendium Burmistrza Miasta Augustowa zobowiązała się do wykonania recitalu pianistycznego przed augustowską publicznością w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. 
 
II miejsce na liście rankingowej stypendystów Burmistrza Miasta Augustowa i stypendium w kwocie 750 zł miesięcznie otrzymała Zuzanna Kozłowska, flecistka i solistka. Utalentowana augustowianka jest finalistką XXXIX Olimpiady Artystycznej, laureatką ogólnopolskich konkursów i festiwalów folklorystycznych. Solistka występowała w chórze z Andreą Bocellim pod dyrekcją Marcello Roty podczas koncertu „Il Grande Misterio”. Zuzanna Kozłowska studiuje obecnie na Akademii Muzycznej w Krakowie i jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego. Zuzanna Kozłowska, w ramach stypendium Burmistrza Miasta Augustowa, zobowiązała się do wykonania w Augustowie koncertu muzyki dawnej połączonego z wykładem dotyczącym roli historycznego wykonawstwa muzyki poważnej.
 
III miejsce na liście rankingowej i stypendium artystyczne w kwocie 500 zł miesięcznie w dziedzinie literatury przyznano Janinie Osewskiej, poetce, fotografce, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz  Stowarzyszenia Academia Europaea Serbieviana. Janina Osewska jest autorką licznych tomików wierszy: ,,W stronę ciszy” (2003), ,,Do czasu przyszłego” (2007), ,,Tamto” (2015). W ramach stypendium Burmistrza Miasta Augustowa Janina Osewska zobowiązała się do pracy nad wydaniem tomu poezji ,,Anioły Podlasia” wraz z fotografiami, który zostanie zaprezentowany mieszkańcom Augustowa podczas spotkań autorskich i na wystawie fotograficznej w I połowie 2018 r.
 
Wszystkim laureatom nagród i stypendiów serdecznie gratulujemy. Utalentowanym augustowianom życzymy dalszych sukcesów i rozsławiania Augustowa w kraju i na świecie!

GALERIA

Rozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta AugustowaRozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa
Rozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa
Rozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa
Rozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa
Rozdanie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa