Jesteś tutaj

Możliwość pozyskania przez ZUS odpisów aktów stanu cywilnego do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie informuje, iż w celu ustalenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego możliwe jest pozyskanie odpisów aktów stanu cywilnego bezpośrednio przez ZUS. Będzie to możliwe, jeżeli we wniosku /z wnioskiem/ o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS takiego odpisu aktu stanu cywilnego przez Urząd Stanu Cywilnego.

 

Informacja o powyższym, w tym zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie ZUS, link:

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia...