Jesteś tutaj

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Augustowie za 5 mln zł!

Zarząd województwa podlaskiego pod przewodnictwem marszałka Artura Kosickiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. podjął decyzję o przyznaniu Gminie Miastu Augustów dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów.

Zakres projektu obejmuje modernizację ponad 2000 wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym system sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie Miasta, z możliwością zbierania danych dotyczących czasu pracy, zużycia energii, wydajności oprawy oraz informowaniem obsługi o awariach zaistniałych w systemie. 

Wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 3,66 mln zł.