Jesteś tutaj

LII sesja Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu miasta na 2022 rok,

  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Alicja Dobrowolska