Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

10/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2017
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 574/17  z dnia 4 stycznia 2017 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Augustowska Strefy Aktywności Gospodarczej Fot. 3dpanorama.pl.
05/01/2017
To kolejny krok na drodze do rozwoju gospodarczego miasta. Samorząd Augustowa, w związku z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 9,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy do uzbrojenia terenów inwestycyjnych miasta.  
Mieszkańcy zdecydowali, kto zagra koncert z okazji obchodów 460-lecia Augustowa
05/01/2017
W czwartek, 5 stycznia zostały ogłoszone wyniki głosowania na zespół, który zdaniem augustowian powinien zagrać na koncercie z okazji jubileuszu 460-lecia miasta. Mieszkańcy zadecydowali, że podczas koncertu 20 maja 2017 r. chcą usłyszeć zespół T.Love.
05/01/2017
W celu zbadania opinii i potrzeb turystów odwiedzających punkt augustowskiej Informacji Turystycznej w okresie czerwiec-wrzesień 2016 r. prowadzono badania ankietowe. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowany został Raport z opinii turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie w sezonie letnim 2016 roku.
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
04/01/2017
Związek Banków Polskich przesyła pismo dot.  Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE