Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o posiedzeniu XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 28.04.2020 r.
22/04/2020
28 kwietnia 2020 r. (wtorek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXII sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
22/04/2020
Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowa metoda naliczania opłat zobowiązuje do złożenia deklaracji od momentu wejścia w życie uchwały tj. od 1 kwietnia 2020 r. Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego. Zachęcamy do przekazywania uzupełnionych deklaracji poprzez elektroniczne skrzynki podawcze.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - kwiecień 2020
22/04/2020
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 marca 2020 r.
22/04/2020
Zarządzenie w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Augustów na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2.
Trwa akcja "Moja Maska Twoją Tarczą"! Wszyscy mieszkańcy otrzymali już maseczki.
22/04/2020
W ciągu dwóch tygodni niemal 25 000 maseczek trafiło do mieszkańców Augustowa. W dystrybucję miasto zaangażowało kilkudziesięciu pracowników urzędu oraz jednostek miejskich. W pracę włączyli się też strażacy OSP Augustów-Lipowiec, pracownicy szkół i przedszkoli, spółdzielni mieszkaniowej, spółki Kodrem i firmy Locum.  
22/04/2020
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia działań prewencyjnych mających na celu minimalizację zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa COVID-19, bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona do odwołania.