Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

14/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Posiedzenie komisji konkursowej
13/03/2018
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2018 r.
12/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.22.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II CZĘŚĆ II.
Koncert grupy Kazik & Kwartet ProForma w Augustowie
12/03/2018
W poniedziałek, 9 kwietnia w kinie Iskra odbędzie się koncert grupy Kazik & Kwartet ProForma. Sprzedaż biletów na koncert rusza we wtorek, 13 marca.
Elektroniczna Karta Dużej Rodziny
09/03/2018
Od 1 stycznia 2018 r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się o Kartę w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.