Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

13/04/2018
W piątek, 13 kwietnia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego. Celem spotkania było ustalenie zasad i zakresu współpracy na rzecz ograniczenia gospodarki rybackiej na terenie jezior Necko i Rospuda.
Komitet Rewitalizacji
13/04/2018
W piątek, 13 kwietnia Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
13/04/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Piłkarska Wiosna w Augustowie, złożoną przez Augustowski Klub Sportowy "Sparta" Augustów.
Wielkanocne spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie
13/04/2018
W czwartek, 12 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie odbyło się "Śniadanie Wielkanocne". W spotkaniu uczestniczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
Festyn wiosenny "Streetworking szansą na zmianę"
13/04/2018
W sobotę, 14 kwietnia w godz. 11.00-13.00 przy ul. Armii Krajowej 17 w Augustowie odbędzie się festyn wiosenny w trakcie którego prowadzone będą animacje i zabawy dla dzieci. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu "Streetworking szansą na zmianę" finansowanego z budżetu Gminy Miasta Augustów.
Augustów Miastem Bezpiecznego Serca
12/04/2018
W czwartek, 12 kwietnia w Urzędzie Miejskim i Miejskim Domu Kultury w Augustowie zamontowano automatyczne defibrylatory zewnętrzne, których zakup został sfinansowany z Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 10 tys. zł.