Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

10/06/2020
Posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie odbędzie się 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie.
10/06/2020
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Pomoc żywnościowa mieszkańcom Miasta Augustowa 2020 złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.
10/06/2020
Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie odbędą się 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
10/06/2020
Uległ zmianie tryb odbywania się posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
09/06/2020
Informacja Burmistrza Miasta Augustowa o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości