Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne w sprawie Prognozy Oddziaływania na Środowisko do GPR Miasta Augustów

W związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia wszystkich mieszkańców Augustowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.: „Prognoza Oddziaływania na Środowisko do GPR Miasta Augustów”

 

Z Gminnym Programem Rewitalizacji i z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Augustów oraz Formularzem zgłaszania uwag w wersji papierowej, można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

W terminie od 04.07.2017r. do 24.07.2017r.

W wersji elektronicznej wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie: http://bip.um.augustow.pl/ogloszenia-urzedu-miejskiego/rok2017/ na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie  http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-augustow

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 24 lipca 2017r. drogą elektroniczną na adres:

Fundusze.Zewnętrzne@urzad.augustow.pl za pomocą załączonego formularza (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem)

lub w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 6438061 lub w Biurze Obsługi Klienta, tel. 87 6434210