Jesteś tutaj

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego w Białymstoku

W konferencji udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, a także przedstawiciele różnych środowisk, partnerów społecznych, przedstawicieli administracji publicznej, związków zawodowych oraz pracodawców. Życzenia z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy w imieniu burmistrza Wojciecha Walulika przekazała Ewa Bielecka.
 

Podczas konferencji poruszane były tematy dotyczące roli PIP w systemie ochrony pracy oraz znaczenia doświadczeń i perspektyw współpracy samorządów terytorialnych z Państwową Inspekcją Pracy na tle lokalnego rynku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana  3 stycznia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego i była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce. Utworzona najpierw na terenach Kongresówki i terenach byłego województwa białostockiego pod koniec lat 20- tych działał już na obszarze całego kraju. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz ochrona praw pracowników.

GALERIA

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego w Białymstoku
Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego w Białymstoku