Jesteś tutaj

Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec licznych prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkanastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem banku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).

Szczegółowe informacje:

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  • - Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
  • - Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
  • - Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności    zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Gdzie i jak zastrzegać?

  • - W każdej placówce swojego banku.
  • - Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie -    będących Klientami danego Banku.
  • -  Poprzez konto na www.bik.pl.