Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

13/12/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa "Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie" odbędzie się 14 grudnia 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.
13/12/2022
Dzisiaj Mirosław Karolczuk - Burmistrz Augustowa podpisał umowy z wykonawcami rewitalizacji Osiedla Przylesie. Zbudujemy nowe uliczki, chodniki, miejsca parkingowe i oświetlenie LED, a dzieci będą grać w piłkę na nowym boisku i bawić się na bezpiecznym placu zabaw. Nowy wygląd osiedla zaplanowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, którzy wskazali co jest dla nich najważniejsze. Konsultacje zakończyliśmy głosowaniem nad wyborem koncepcji. Kolejnym etapem były uzgodnienia i zdobywanie niezbędnych pozwoleń. Wszystkie formalności za nami. Czas na prace budowlane.  
Informacja KRUS o wysokości składki na ubezpiecznie społeczne rolników w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Przypominamy, że w czwartek 15 grudnia 2022r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2022r.
12/12/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie w 2023 roku.
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie
08/12/2022
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie o kontynuowaniu obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.