Jesteś tutaj

Informacja o zmianie niektórych numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie informuje o zmianie niektórych numerów telefonów w związku z uruchomieniem nowej centrali telefonicznej.

Zmianie uległy telefony do wydziałów znajdujących się w budynku Straży Pożarnej przy ul. Brzostowskiego 2.

Poniżej wykaz nowych numerów telefonów:

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

87 643-80-58

– Mieszkania, lokale komunalne

87 643-80-63

– Gospodarka Odpadami

87 643-80-64

– Gospodarka Odpadami

Wydział Promocji, Turystyki, Kultury
i Funduszy Zewnętrznych

87 643-80-61

– Fundusze zewnętrzne

Wydział Finansowy 

87 643-80-62

– Strefa płatnego parkowania

Wydział Spraw Społecznych

i Administracyjnych

 

 

87 643-80-57

– Działalność Gospodarcza

87 643-80-59

– Budżet obywatelski i Współpraca z
  Organizacjami Pozarządowymi

87 643-80-65

– Miejska Komisja Rozwiązywania
   Problemów Alkoholowych

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE