Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę zadania publicznego pn. "Profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia", złożoną przez Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Tęcza".

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon oferta_tecza.pdf2.89 MB