Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dla taty, złożoną przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty istnieje możliwość zgłaszania uwag.

PLIKI