Jesteś tutaj

Informacja o prowadzonych pracach polegających na czyszczeniu kanalizacji deszczowej

Informujemy, że w okresie od 28 do 30 września 2022r. oraz od 3 do 4 października 2022r. w godzinach od 7:00 do 16:00 przy Rynku Zygmunta Augusta będą prowadzone prace polegające na czyszczeniu kanalizacji deszczowej. Ze względu na usytuowanie kanałów deszczowych, Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. proszą o niezajmowanie miejsc parkingowych przy Rynku Zygmunta Augusta.

Prace będą przeprowadzane wg poniższego harmonogramu:

- 28.09 - Rynek Zygmunta Augusta od strony Delikatesów + ul. Mostowa,

- 29.09 - Rynek Zygmunta Augusta od strony Dworca PKS,

- 3.10 -  Rynek Zygmunta Augusta tzw. "Stumetrówka" – całkowite zamknięcie,

- 4.10 - Rynek Zygmunta Augusta od strony  dawnego „Pewexu”.