Jesteś tutaj

Informacja o postępowaniu konkursowym NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży

 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dnia 7 czerwca 2019 r. ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszar kontraktowania M. Suwałki, powiat augustowski, suwalski. Zaplanowano 1 umowę na 1 etat przeliczeniowy tj. 15 000 punktów miesięcznie z okresem obowiązywania umów od 01.08.2019 r. do 30.06.2022 r. Ogłoszone postępowanie wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl