Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 11 maja 2022 r. (środa) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi przekazanej do Komisji skarg, wniosków i petycji.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                   Komisji skarg, wniosków i petycji

                                                                                      Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                           /-/

                                                                                               /Sylwia Bielawska/