Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

 
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu:
turystyki, krajoznawstwa i promocji; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 
odbędzie się 18 lutego 2021 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.