Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Karola Brzostowskiego 2, pokój 102 :

- o godzinie 9.00 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

- o godzine 11.00 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego posiedzenie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.

PLIKI