Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży odbędzie się we wtorek, 7 stycznia 2020 roku:

o godzinie 9.00 - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

o godzinie 10.00 - przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

o godzinie 12.00 - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Natomiast posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbędzie się
w czwartek, 9 stycznia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Działalność komisji konkursowej jest jawna - posiedzeniu komisji mogą przyglądać się zainteresowani mieszkańcy Augustowa.