Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

19/03/2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.
18/03/2020
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku.
Komunikat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16/03/2020
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie zwraca się z uprzejmą prośbą do osób zaproszonych na posiedzenie o kontakt telefoniczny w terminie wskazanym w zaproszeniu.
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
16/03/2020
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie Co to oznacza?
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r.
16/03/2020
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym