Jesteś tutaj

I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Augustowie

W poniedziałek, 19 listopada odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Augustowie. Podczas obrad, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) po odczytaniu roty Radni złożyli ślubowanie.     

Następnie ślubowanie na Burmistrza Augustowa złożył Pan Mirosław Karolczuk: Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.

Podczas obrad Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Pan Marcin Kleczkowski oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Pan Adam Sieńko.

Lista radnych Rady Miejskiej w Augustowie 2018-2023:

1.      Bielawska Sylwia

2.      Bukłaho Tomasz

3.      Chodkiewicz Filip Jerzy

4.      Chudecki Mirosław

5.      Cieślik Leszek Stanisław

6.      Dobrowolska Alicja

7.      Harasim Rafał

8.      Kleczkowska Aleksandra

9.      Kleczkowski Marcin

10.   Mroziewska Agnieszka

11.   Ostapowicz Dariusz

12.   Miklas Tomasz

13.   Piasecka Izabela Agnieszka

14.   Raczkowska Katarzyna

15.   Roszkowska Jolanta Oneta

16.   Sieńko Adam

17.   Sigillewska Aleksandra Maria

18.   Szczerbakow Mieczysław

19.   Sznejder Marek

20.   Walulik Wojciech

21. Zawadzki Mirosław