Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

22/01/2020
Uroczystości w 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego. W środę, 22 stycznia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk i zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz oddając hołd Powstańcom złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową ku czci kapitana Stanisława Orechwy.
NGO
22/01/2020
Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 16/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r. w zakresie: turystyki, krajoznawstwa i promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
21/01/2020
Z inicjatywy burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka i przewodniczącej Rady Miejskiej Alicji Dobrowolskiej przedstawiciele augustowskich środowisk spotkali się na corocznym Samorządowych Spotkaniu Opłatkowym. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.
21/01/2020
Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, na krótkim spotkaniu z dziennikarzami odniósł się do ostatnich doniesień dotyczących przyszłej budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa. - Temat przywrócenia ciężkiego ruchu ciężarowego na drogę krajową numer 16 pojawił się już w 2018 roku. Pomysłowi powrotu TIRów na nasze ulice powiedziałem wtedy stanowcze nie. Nie ma i nie będzie mojej zgody, aby ciężki ruch powrócił do miasta. Dziś jesteśmy już w sytuacji dużo lepszej, bo są pieniądze, niemal 200 milionów złotych, na budowę kolejnej obwodnicy Augustowa.
21/01/2020
Mieszkańców Augustowa zachęcamy do wyrażania opinii i sugestii dotyczących przebiegu poszczególnych tras oraz częstotliwości kursów. Uwagi można składać do 15 lutego br. 
fot. Jadwiga Konicko
21/01/2020
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem kalendarza wydarzeń letnich w Augustowie zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców do zgłaszania organizowanych wydarzeń w miesiącach maj-wrzesień 2020 r. Zawody, turnieje, festyny, pikniki, uroczystości, wystawy, koncerty, wieczorki taneczne, itd. można zgłaszać do 30 marca br.