Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkania: W ramach prac nad Programem Rozwój Lokalny
26/06/2020
Zaproszenie na spotkania: W ramach prac nad Programem Rozwój Lokalny zaplanowane są kolejne spotkania z mieszkańcami oraz szeregiem przedstawicieli lokalnych podmiotów i instytucji. W najbliższym czasie zapraszamy na:
Bitwa o wozy 2020
25/06/2020
Szanowni Państwo.  
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Miłej
25/06/2020
B U R M I S T R Z M I A S T A     A U G U S T O W A o  g  ł  a  s  z  a pierwszy przetarg ustny nieograniczony
25/06/2020
W czasie pandemii niewątpliwie jednym z wielkich wyzwań stała się zdalna edukacja. Stwarzała potrzeby, które jeszcze do niedawna były abstrakcją. Wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu było dla naszej społeczności szkolnej jak trzęsienie ziemi. Potrzebowaliśmy instrukcji, jak nauczyć się żyć w tym e-świecie.
23/06/2020
EKO HESTIA SPA to jedyny w naszym kraju konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk. Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi 100 tysięcy złotych. Zwycięskie uzdrowisko przeznaczy ją na realizację kolejnych pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska.