Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

28/02/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.12.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zdaniem: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” – dokumentacja uzupełniająca i roboty budowlane”.
28/02/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.9.2018  „Część I zamówienia- wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasto Augustów Część II zamówienia- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasto Augustów Część III zamówienia- wyc
15/02/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.16.2018 „Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, tj.: utwardzonymi dojściami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”
Konferencja prasowa dotycząca gazyfikacji Augustowa
14/02/2018
We środę, 14 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu poprawy jakości powietrza w Augustowie.
14/02/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.13.2018 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 22-02-2018 r. do godz.10:00.