Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

25/09/2018
W poniedziałek, 24 września miało miejsce oficjalne podpisanie aktu notarialnego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie augustowskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
21/09/2018
W piątek, dnia 21 września, burmistrz Wojciech Walulik spotkał się z mieszkańcami ulicy Limanowskiego, aby szczegółowo omówić dalsze postępowania ws. uchwały o opłacie adiacenckiej. 
29/08/2018
We wtorek, 28 sierpnia oficjalnie zawarto umowę na przebudowę ulic Robotniczej, Jeziornej i Klubowej, między burmistrzem miasta Augustów Wojciechem Walulikiem a Andrzejem Masiewiczem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o. o.  
27/08/2018
Zapraszamy do składania ofert na „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”
17/08/2018
W piątek, 17 sierpnia, w budynku Urzędu Miejskiego miało miejsce oficjalne popisanie umowy na budowę chodników na ulicy E. Orzeszkowej, miedzy burmistrzem Augustowa, Wojciechem Walulikiem, a Wojciechem Prawdzikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik”.  
03/08/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.43.2018 Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane.