Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

04/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.26.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-05-2018 r. do godz.10:00.
28/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.20.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VIII” – przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie
13/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
12/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.22.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II CZĘŚĆ II.
07/03/2018
ZP.271.19.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich Etap IV – Budowa ul. Bocianiej oraz wjazdów do bram na ul. M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej i ul. Złotej w Augustowie”.  
07/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.18.2018 „Rozwój sieci dróg miejskich”  – Etap VIII – przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie