Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

23/05/2016
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów”
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych związanych z budową linii energetycznych oświetlenia ulicznego. Termin składania ofert: 16.05.2016 godzina 10:00.
Budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji fotograficznej – panoram sferycznych Augustowa. UWAGA! Zmiana termiinu składania ofert - do 23 maja 2016 r.  
Budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji filmowej sezonu letniego w Augustowie. Termin składania ofert to 20 maja 2016 r.
14/04/2016
Ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Arnikowej i przy ul. Świerkowej.  
24/03/2016
Dowiedz się, jakie są terminy wywozu odpadów komunalnych w II kwartale 2016 r.