Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

Augustowska Strefy Aktywności Gospodarczej Fot. 3dpanorama.pl.
05/01/2017
To kolejny krok na drodze do rozwoju gospodarczego miasta. Samorząd Augustowa, w związku z pozyskanym dofinansowaniem w wysokości 9,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy do uzbrojenia terenów inwestycyjnych miasta.  
31/12/2016
Zapraszamy do składania ofert na „Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”
30/12/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie  
30/12/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA AUGUSTÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI,INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI    
Budynek UM Augustów
26/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie materiałów promocyjnych Augustowa”
25/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi Mazurki – Biernatki od km rob. 0+000 do km rob. 0+370”, położonej na działce o nr geodezyjnym 91/3 obręb 1