Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

13/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.69.2017 „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” – dokumentacja uzupełniająca i roboty budowalne.
13/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na „Utrzymanie bieżące tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury, remonty cząstkowe – naprawa chodników,
07/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na „Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”
Otwarcie nowej hali produkcyjnej w fabryce British American Tobacco
04/12/2017
W poniedziałek, 4 grudnia  odbyło się uroczyste uruchomienie nowej części fabryki British American Tobacco w Augustowie. W uroczystości wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński oraz partnerzy firmy.
01/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.65.2017 „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 11-12-2017 r. do godz.10:00.
01/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.64.2017 „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 22-12-2017 r. do godz.10:00.