Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

14/03/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ZP.271.9.2017 CZĘŚĆ I: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku usługowo-gastronomicznego „POSTiW” przy wyciągu nart wodnych w Augustowie,
Teren przy amfiteatrze
13/03/2017
Tereny położone przy Molo Radiowej Trójki, nieopodal miejskiego amfiteatru, zostały w 2016 r. utwardzone kostką brukową i uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną wraz z przyłączami celem uruchomienia w tym miejscu stałych obiektów handlowo-gastronomicznych. Na początku kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę tych terenów.
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.7.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”
10/03/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ZP.271.7.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”
09/03/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ZP.271.5.2017 Budowa ulicy Glinki w Augustowie
09/03/2017
Zapraszamy do składania ofert na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”
09/03/2017
Zapraszamy do składania ofert na Dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”