Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

POSTiW rozbiórka
14/04/2017
Informujemy, że teren przy plaży POSTiW nie będzie oddawany w dzierżawę podczas sezonu letniego 2017 r. 
12/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.18.2017 „Budowa skate parku w Augustowie
11/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o numerze geodezyjnym 3798/92
06/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.14.2017 Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na działce nr 3258 obr. 2    
Budynek UM
06/04/2017
Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych Augustowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
03/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.17.2017 "Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej"