Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

01/06/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.31.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych: 1. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Żabiej w Augustowie. 2.
24/05/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.29.2017 „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
18/05/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: GKRiOŚ.616.3.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
12/05/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: GKRiOŚ.616.2.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
11/05/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.24.2017 „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa” w systemie „zaprojektuj i wybuduj"
10/05/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.26.2017 „Budowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa”