Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

23/08/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.40.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa kładek w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netta w Augustowie”.
21/08/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.48.2017 „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe w Augustowie”-POWTÓRKA Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 30-08-2017 r. do godz.10:00
Augustów placem budowy_Fot. R. Nowacki
27/07/2017
W roku jubileuszu 460-lecia Augustowa nasze miasto zamieniło się w prawdziwy plac budowy, na którym realizowane są liczne inwestycje m. in. przebudowy 17 ulic miejskich, budowa skateparku czy linii oświetlenia ulicznego.
26/07/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych.    
26/07/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie
25/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.42.2017 Rozwój sieci dróg miejskich - etap V, przebudowa ulicy Zielonej i ulicy Żytniej od Łanowej w Augustowie.