Jesteś tutaj

Goście z Ukrainy w Augustowie

W czwartek 7 czerwca Augustów odwiedzili goście z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy gmin i powiatów Ukrainy.  Delegację powitał burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Tematem wizyty był międzynarodowy projekt pn. „Gmina Wyżnica: budżet obywatelski jako ważny instrument aktywizacji mieszkańców”. Celem wizyty było poznanie polskich doświadczeń i praktyk z zakresu zawiązania budżetu obywatelskiego.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przedstawioną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie. Zaprezentowano i omówiono rozwój oparty na budżecie obywatelskim i inicjatywie lokalnej. Przedstawiono również dotychczasowe osiągnięcia samorządu lokalnego z udziałem mieszkańców.  

Zebrani goście aktywnie prowadzili dyskusję, zadawali wiele pytań związanych z wypracowanymi rozwiązaniami. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik odpowiadał  zebranym gościom na pytania i podzielił się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego.

Uczestnicy po spotkaniu zwiedzali ulice Augustowa.

GALERIA

Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy