Jesteś tutaj

GKRiOŚ.616.3.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: GKRiOŚ.616.3.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 22-05-2017 r. do godz.10:00.