Jesteś tutaj

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Augustów pozyskał 9,2 mln zł na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej
19/10/2016
Dobrze napisany przez Samorząd Augustowa wniosek zaowocował pozyskaniem 9,2 mln zł dotacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W środę, 19 października członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oficjalnie przekazali sobie umowę, otwierającą nowy rozdział w rozwoju gospodarczym Augustowa.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”
05/09/2016
O G Ł O S Z E N I E Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” z dnia 5 września 2016r. o naborze na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania -Kanał Augustowski”.
26/08/2016
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami Europejskimi dla przedsiębiorców”.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach RPOWP 2014- 2020.
18/08/2016
W ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie od 60 % (średnie) do 70% (mikro i małe) kosztów kwalifikowanych projektów.
11/07/2016
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
01/07/2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od 4 lipca 2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT.