Jesteś tutaj

Dotacje dla przedsiębiorców

W ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie od 60 % (średnie) do 70% (mikro i małe) kosztów kwalifikowanych projektów. W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin innych niż miejskie, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%).