Jesteś tutaj

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie na ulicę Młyńską 35 i koniecznością uruchomienia centrali telefonicznej podajemy numery telefonów do kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Wydział

 

Telefon

Burmistrz Miasta

Sekretariat

511 180 560

Zastępca Burmistrza

Wydział Organizacyjno-Prawny

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

660 257 335

Informatycy

537 189 920

511 181 483

Referat Administracyjno-Gospodarczy

 

511 457 930

Wydział Finansowy

Środki transportowe

694 362 313

Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości

694 362 398

Wydział Inwestycji

 

608 085 633

608 085 701

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 

694 362 262

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 

532 364 013

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

 

532 364 014

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, zgromadzenia i imprezy masowe

511 457 663

Dowody osobiste

511 457 663

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

728 544 162

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

694 362 266

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

532 401 967

Wydział Edukacji i Sportu

 

694 361 434

Urząd Stanu Cywilnego

 

532 343 870

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Odpady komunalne

511 180 104

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

532 364 019

Zieleń/ czystość

511 181 916

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

511 180 094