Jesteś tutaj

„Część I zamówienia- wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasto Augustów Część II zamówienia- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasto Augustów Część III zamówienia- wycinka d

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.9.2018  „Część I zamówienia- wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasto Augustów Część II zamówienia- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasto Augustów Część III zamówienia- wycinka drzew na terenie Gminy Miasto Augustów Część IV zamówienia- wycinka drzew pod inwestycje na terenie Gminy Miasto Augustów"

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 08.03.2018 r. do godz.10:00.

LINKI