Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul.3 Maja 19, oznaczonej Nr geodez.3438/2 o pow.1810  m kw, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013316/8.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną i mieszkalno – usługową.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2017 r. O godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Cena wywoławcza 750 000, 00 zł.

Wadium 150 000,00 zł.