Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do wzięcia udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w Augustowie, przy ul. Zarzecze, oznaczonej Nr geodez. 31/2  o pow. 1246  m kw, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013316/8.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub jednorodzinną z usługami.

Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2017 r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Cena wywoławcza 265 500,00 zł + 23%VAT

Wadium  50 000,00 zł