Jesteś tutaj

Budujemy kolejną ulicę we współpracy z mieszkańcami

W poniedziałek, 4 grudnia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik i mieszkańcy ulicy Pensjonatowej podpisali umowę na przebudowę kolejnej miejskiej ulicy.

Przebudowana ulica Pensjonatowa będzie posiadała nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej obramowanej krawężnikami betonowymi. Po spełnieniu wszystkich formalności zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec 2018 roku.

Program „Rozwoju sieci dróg miejskich” zakłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. Wkład od mieszkańców wynosi 1000 lub 1500 zł od nieruchomości, a wysokość opłaty zależna jest od szerokości planowanej drogi. Obecnie założonych jest już ponad 40 komitetów.
 

GALERIA

Budujemy kolejną ulicę we współpracy z mieszkańcami
Budujemy kolejną ulicę we współpracy z mieszkańcami
Budujemy kolejną ulicę we współpracy z mieszkańcami